Marianne Raemaekers - Voorwoord

home
 
Lieve mensen,

Mijn website gaat over Bewustzijnsontwikkeling op spiritueel gebied.
Het is een terrein met oneindig veel vormen, die de overvloed van het Universum alleen al op deze wijze laat zien.
Ieder mens kent dan ook een eigen levensweg en een eigen bestemming.
Begrip hiervoor roept verdraagzaamheid op voor elkaar. Het gaat daarbij niet om een zelfzuchtige houding, maar om een diep gevoel van verbondenheid en eenheid met allen en alles.
Wij zijn allen de uitdrukking van het Ene Wezen, dat zich door ons toont in verschillende "kledij ".
Eenheid in verscheidenheid is de essentie van het Leven.
Spirituele transformatie van het ik-bewustzijn in het nieuwe Waterman tijdperk, laat ons de heelheid ervaren van contact met de Ene, de Bron van al het bestaande, van contact en eenwording met het Goddelijke in onszelf.
Als allerdiepste zingeving wijst het ons de weg naar onbegrensde Vrede, pure Gelukzaligheid, Gezondheid, Eenheid, ware Vrijheid en scheppende Creativiteit, die op velerlei wijzen doorgegeven kan worden ten bate van de wereld.
In het realiseren, ervaren en beseffen van dit Godsbewustzijn en Eenheidsbewustzijn in onszelf, ligt de uiteindelijke bestemming van de mens.

Ik wens u alle goeds en liefde toe op uw levens- en ontwikkelingsweg.

 

Marianne Raemaekers
April 2005                      

 


 


Voor meer informatie over mijn werk kunt u op onderstaande links klikken.

 


Reacties op de website zijn van harte welkom. Klik op: MarianneTerug: HOME