Artikelen
9. Het Levenselixer bestaat!

 

Heel lang al zoeken mensen naar het geheim van een lang leven, eeuwig leven.
Dat de ontsluiting van dit geheim dichterbij ligt dan onze eigen adem is niet bekend.
Vele malen zijn er in de geschiedenis van de mensheid uiterlijke levenselixers of "levenswateren” gefabriceerd. We hoeven daarbij b.v. alleen maar te denken aan de oude Alchemisten uit de Middeleeuwen en andere tijden.
Ook heden ten dage is er uitermate veel belangstelling voor allerlei middelen en middeltjes om het leven te rekken en te verlengen. Sommige mensen,waaronder veel vrouwen en wat minder mannen, gaan naar een plastisch chirurg, anderen gaan naar een sportschool om hun lichaam te verjongen en men hoopt dat door deze uiterlijke handeling ook het innerlijk lichaam verjongd en verlevendigd wordt.
Men vindt zichzelf nu mooier volgens het tijdgebonden schoonheidsideaal, en deze positieve instelling werkt voor een deel goed uit op lichaam, ziel en geest.
Sommige mensen denken er zelfs over om hun lichaam in te laten vriezen, om het over 100 jaar weer te laten ontdooien en dan het leven verder op te pakken. Zij hopen dat tegen die tijd de wetenschap voldoende ver gevorderd is om mensen eeuwig te laten leven.
Al deze uiterlijke wegen en middelen dragen echter maar een klein steentje bij aan een oneindig Leven.
Het werkelijke Levenselixer ligt binnenin ons en doorstroomt ons iedere flits van een seconde.
Het gaat hier om de zgn. pure Universele Levensenergie, om het oneindig krachtig Eeuwig Leven dat vanuit de Oerbron of Goddelijke Bron in onszelf, niet alleen allen en alles doordringt, maar ook het totale Heelal geschapen heeft met oneindige Universa.
Dit "Levenswater”, deze Levensenergie, verkwikt ons, vernieuwt ons met grote regelmaat, verfrist ons onmiddellijk, en is de enige oorzaak van het daadwerkelijke Leven in ons. Zonder dit kunnen wij niet leven.
Wij kunnen leren bewust te worden van deze Universele Levensbron, van deze Boom des Levens, in en buiten onszelf, en er dan bewust aandacht aan schenken en ons er op af stemmen via meditaties en concentraties.
Daarvoor is hetzelfde proces nodig als ik beschreven heb in alle andere artikelen (zie b.v. Gezondheid en Verjonging).
We worden in de eerste plaats bewust van onsZelf, van ons werkelijk Zijn .
Voor dit realisatieproces kunnen we, zoals gezegd, concentraties en meditaties gebruiken, maar ook muziek kan de weg wijzen, en ontvankelijkheid voor de grootsheid van de natuur.
Hierdoor kunnen we op een vrij gemakkelijke wijze onze diepste innerlijke Aard en Natuur ervaren, door sommigen de Goddelijke Natuur van de mens genoemd, of de Boeddha Natuur, het Christusbewustzijn etc.
Hoe meer wij in direct contact staan met deze meest innerlijke Aard en Goddelijke Levenstrilling, hoe meer wij dit Leven toe kunnen laten door een onbegrensde wijze van denken en onszelf hierin niet belemmeren, des te energieker, bezielder, levendiger, gezonder en volmaakter worden wij.
Laten wij onszelf meegaan op de stroom van dit Eeuwig Leven, volgen wij Haar intuďties (direct) op, dan worden wij Levend van binnenuit, dan zijn we de Oerbron van Leven die oneindig voortduurt. Leven dat miljarden jaren geleden al bestond in ontelbare vormen.
Leven dat nu is, en Leven dat altijd zal zijn. Steeds Een en hetzelfde Leven, ontzagwekkend, krachtig en almachtig.
Nu zijn wij werkelijk Levend geworden vanuit de Bron, zoals het Leven eigenlijk behoort te zijn, en maken we geen deel meer uit van de mensen waarvan Jezus zei:
”Laat de doden hun doden begraven”.
We kennen het geheim van onbegrensd Leven en we beseffen dat wij dit Zelf zijn.
 
 

 

 Marianne Raemaekers
10-1-2006
 

 Terug naar: Artikelen


Reacties op de artikelen zijn van harte welkom:
MarianneTerug: HOME