Artikelen
8. Miljoenen mannen, wereldwijd, weten niet wie ze zijn.


De meeste mannen in deze tijd leven niet het leven zoals het geleefd kan en eigenlijk geleefd behoort te worden.
Dit heeft te maken met oppervlakkige identificaties en met onwetendheid en onbewustheid van de eigen werkelijke Natuur.
Veel Westerse mannen b.v. vereenzelvigen zich volledig met hun ego, of met hun intellect, met begrensde materialistische denkwijzen b.v. over rolpatronen, of met hun werk. Anderen identificeren zich met hun lichaam, b.v. (top)sporters etc.
Men vereenzelvigt zich met alles behalve met de Universele- of Goddelijke Bron diep in henzelf, uitzonderingen daargelaten.
Zouden alle mannen hier van op de hoogte zijn en deze identificatie (Ik Ben Goddelijk, op een waarachtig, onzelfzuchtige wijze) bewust en volledig nastreven, dan zouden we een totaal ander type man, een (God)Mens, te zien krijgen met een geheel andere, nieuwe en liefdevol, schitterende uitstraling die een groot bereik heeft.
De huidige man echter, heeft doorgaans helaas een smalle, kleine en onbezielde uitstraling, die mede het gevolg is van het slechts op uiterst beperkte schaal gebruik maken van de eigen Bron van onbegrensde mogelijkheden en capaciteiten.
Bij velen straalt de vermoeidheid en uitputting dan ook van het gelaat en men ziet dat het werkelijke en bezielde Leven (praktisch) opgedroogd is.
Vereenzelviging met alles behalve zichZelf (Het Zelf), vereist zijn tol. Het versnelt o.a. verouderingsprocessen.
Ook het steken van alle overgebleven Levensenergie in negatieve zaken en destructie, zoals het duizenden en duizenden jaren lang continue voeren van oorlogen en strijd, tot op de dag van vandaag, en op alle levensterreinen, bevriest niet alleen de vitale LevensenergieŰn en processen, maar is letterlijk en figuurlijk het pad van de dood.
Veel mannen in Noord en Zuid, in Oost en West bevinden zich dan ook op dit pad van de dood, in plaats van op de weg van het ( ware) Leven.
Hoe kunnen deze mannen de wereld naar bevrijding en een grotere eenheid leiden(waarin ook vrouwen als bestuurster thuishoren) als ze niet bewust zijn van de eigen diepe Oerkrachten, en deze dus ook niet kunnen beheersen, en als ze voortdurend leven vanuit een misleid bewustzijn van schijnbare tegenstellingen, van afgescheidenheid, van splitsing (gespletenheid), van isolatie, en van wij en zij?
Dit onvolledige leven heeft niet alleen negatieve effecten op het eigen leven, maar ook op het leven van velen die onder hun invloedsfeer vallen, en niet in staat zijn om zich daar van los te maken.
De wereld, en allen die haar bewonen, verdienen zoveel beter, verdienen Leven!
Hier ligt dan ook een grootse opdracht en opgave voor een spiritueel transformatieproces van het eigen ego.
De wereld, de samenleving, het gezinsleven, andere samenlevingsvormen en het individu, kunnen niet meer bestuurd blijven en geleid worden vanuit beperkte ego-zienswijzen (dat inherent is aan het menselijk denken en per definitie beknot), maar heeft recht op de stroming van het volle Leven dat zij in zich draagt.
Dit Leven treedt voortdurend naar buiten, stroomt door alles en om allen heen en wil werkelijk geleefd worden, wil uitdrukking en vorm geven aan het beeld dat zij in zich draagt. En dat is altijd een expressie, een manifestatie van bezield Leven, van vredig en vrij Leven vol onbegrensde mogelijkheden.
Dit is het Eeuwige Leven, en het is de bedoeling dit prachtige Leven om te zetten in positieve en geweldige doeleinden, en niet in het pad van de dood.
Wij allen zijn dit Eeuwig Leven, deze grenzeloos Intelligente Kracht die vooruit stuwt en oneindige scheppingen geschapen heeft en creŰert, denk b.v. aan het totale Heelal met onbegrensde universa!
Wij zijn deze God in actie, dat is de essentie van het Leven.
Het is belangrijk dat mannen voorbeelden hebben van een spiritueel transformatieproces, en van datgene waar ze eigenlijk naar toe behoren te groeien.
Bijna niemand kan in een keer de grote stap zetten, en een quantumsprong in het bewustzijn maken van een persoonlijk ego naar een onpersoonlijk Universeel Mens. Het proces heeft tijd nodig om te rijpen.
Het volgen van de innerlijke Meester/es is daarbij van cruciaal belang, maar dan moet men wel eerst in stilte leren luisteren, om ontvankelijk te kunnen zijn voor de diepe intu´ties, ingevingen en impulsen. Dit is een proces van overgave en dat is voor veel mannen niet altijd even gemakkelijk.
Een uiterlijk en innerlijk Meester om te volgen is b.v. Jezus (Het Christusbewustzijn in een ieder), of andere Goddelijke Persoonlijkheden uit de verschillende religies en spirituele stromingen. Denk b.v. aan de Boeddha en Bodhisattva's (Chinees en Tibetaans Boeddhisme), of b.v. aan Vishnu (Hindoe´sme).
Verder zijn er vele mystici uit alle godsdiensten, b.v. Sint Franciscus (Christendom),  Rumi (Islam), Ramakrishna (Vedanta Hindoe´sme). Ook Ghandi (India, indrukwekkend symbool van geweldloosheid).
Een mens die het hele transformatieproces doorlopen heeft en dat heeft gemanifesteerd is b.v. Baird Spalding ,de schrijver van het boek: "De Meesters van het verre Oosten " (Uitg.Sirius en Siderius BV, Den Haag,1985).
Ook de hedendaagse Dalai Lama is een geweldig voorbeeld, omdat hij Het Leven voorleeft.
Daarnaast kunnen we tevens denken aan de Amerikaanse Dr. Deepak Chopra die een levend voorbeeld is van omvorming en transformatie (zie zijn eerste boek:"Return of the Rishi. A Doctor's search for the ultimate Healer ", Houghton Mifflin Company Boston, 1988).
Goddelijke Vrouwen kunnen eveneens als voorbeeld dienen en dan denk ik b.v. aan God De Moeder uit het Hindoe´sme, met Haar vele aspecten, en aan De Sofia (Bron van Wijsheid ) uit het Gnosticisme, (zie verder het artikel:"God als Vrouw").
Het beste is om zelf voorbeelden te zoeken die nagevolgd kunnen worden,  maar de innerlijke Meester/es staat daarbij altijd centraal. Die verlaat ons nooit en hebben we dag en nacht bij ons. Hij/Zij/Het zegt ons wat te doen en hoe te gedragen in elke levensomstandigheid en in iedere nood.
 

 

 
 Marianne Raemaekers
10-1-2006
 

 Terug naar: Artikelen


Reacties op de artikelen zijn van harte welkom:
MarianneTerug: HOME