Artikelen
7. De grootste bevrijding van vrouwen.


Vrouwen zijn Goddelijk.

Ze zijn dit altijd geweest en zullen het altijd zijn.

Als we kijken naar het geweld op de wereld tegenover vrouwen in (ver) verleden en heden, dan worden we sprakeloos .Het is met geen pen te beschrijven.
In plaats van onze aandacht op het groot en klein geweld te richten, kijken we naar bevrijdingsprocessen die vrouwen krachtig, onafhankelijk en vrij maken en die hen boven zichzelf uit tillen.
Dit grootse en ultieme emancipatieproces, dat een innerlijk proces is, gaat tot op het bot.
Is dit proces eenmaal tot stand gebracht dan volgt bevrijding van de uiterlijke aspecten van het leven vanzelf, b.v. op het gebied van werk, een wezenlijke plaats in de samenleving etc.
Zo binnen zo buiten, Zo boven zo beneden.
Eerst de innerlijke kern, de primaire oorzaak, dan de vanzelfsprekende
gevolgen.

Het is van groot belang dat vrouwen bewust leren worden van het fundamentele feit dat ze in werkelijkheid vrij zijn, volmaakt zijn, en dat altijd zullen zijn.
Ze zijn niet gebonden aan en moeten zich niet, door anderen of henzelf, laten binden aan materialistische en dus begrensde opvattingen over het leven, opvattingen over vrouwen, over rolpatronen etc.
Leren om deze onvolledige en vernauwende zienswijzen los te laten is een van de pijlers van het bevrijdingsproces. Daar komt een andere visie, een absolute volledige Waarheid en werkelijke Wijsheid voor in de plaats die maar om een kern draait, en dat is dat: Vrouwen Goddelijk zijn.
Het gaat hier dan ook om het meest diepgaande bevrijdingsproces dat maar mogelijk is, n.l .om Spirituele Bevrijding en Verlossing van zichzelf, die vervolgens het vermogen heeft om alle levensterreinen te verlossen.
Als we het woord "Goddelijk" om de ťťn of andere reden niet willen gebruiken, kunnen we het b.v. vervangen door het woord Universum, en dan lezen we dat:
Vrouwen het totale en onbegrensde Universum zijn met al Haar oneindige Krachten, Machten en EnergieŽn.
Het gaat daarbij om een innerlijke identificatie en eenwording met De Goddelijke of Universele Oerbron in zichzelf, om het diepste besef van IK BEN GOD (1).
Deze vereenzelviging vraagt om volledigheid. Het is De Basisidentificatie van waaruit geleefd en gewerkt gaat worden.
Vrouwen worden hierdoor Een met de eigen onbegrensde Levensbron, worden De Bron.
Van daaruit leert men om de diepe positieve intuÔties en het stromende en vloeiende Leven dat vanuit deze Bron op een gelukzalige wijze in het bewustzijn en lichaam opborrelt, volledig te volgen.
Uitsluitend leren luisteren naar het eigen diepste Innerlijk, en zich niet laten overschaduwen of overvleugelen door theorieŽn van de wereld, door begrensde ideeŽn van anderen of zichzelf, of door situaties etc., maakt vrouwen werkelijk vrij, krachtig, onafhankelijk, bezield, heel, gezond en gelukzalig.(zie ook: artikel: God als Vrouw, over Het Goddelijk Vrouwelijke ).
Het gaat hier om werkelijke Vrijheid, die alleen van binnenuit gestalte kan krijgen en die niet afhankelijk is van de wereld. Vervolgens heeft deze identificatie een heilzame en weldadige invloed op de eigen omgeving en wereld.
Alle vragen over het (eigen) leven en wat voor omstandigheden dan ook, in welk land dan ook, kunnen voorgelegd worden aan de innerlijke Bron. Het enige wat nodig is, is alert te zijn op positieve intuÔties.
Deze kunnen soms heel duidelijk voorbij flitsen op het scherm van de geest. Andere keren borrelt de creatieve ingeving rustig naar boven. Als men er eenmaal aan gewend is dan weet men onmiddellijk dat het om een diepe impuls gaat.
Deze verreikende impuls, intuÔtie, of ingeving gaat over DIRECT WETEN, Direct vanuit De Bron.
Het intellect, de ratio met inherente twijfels, splitsingen en schijnbare tegenstellingen, staat er niet tussen, en dus is de diepe flits Het onmiddellijke Antwoord  vanuit de Bron op een vraag .Dit kan met volledig vertrouwen in Het Zelf (Zelfvertrouwen) onvoorwaardelijk opgevolgd en uitgevoerd worden. Deze Bron heeft men altijd bij zich en het vergt soms maar een korte tijd om zich er in stilte op af te stemmen.
Dit proces van afstemming en ontspannen, flexibele aandacht schenken aan Het Zelf, kent geen grenzen. Het is oneindig dynamisch en maakt vrouwen weerbaar, sterk, stabiel, krachtig diep van binnenuit, en creatief in alle omstandigheden. Het tilt hen ver boven zichzelf uit.
De volledige identificatie met De Bron kan redding betekenen in elke nood. Het kan ook b.v. een eigen bedrijf betekenen of een hoge positie in de wetenschap of op andere levensterreinen. Het kan grote weldadige invloed betekenen op het leven van velen etc.
Alles is mogelijk en meer, als vrouwen volledig in de Oerkracht van De Bron komen te staan en deze door zich heen laten werken naar het leven en de wereld toe. Op dat moment bezit zij (de Mens)  alle Macht om alle dingen te volbrengen, omdat het Universum met al Haar Krachten volledig achter haar staat.
Het gaat daarbij om uitdrukking en expressie van Het Allerhoogste Bewustzijnsniveau, van De Allerhoogste Godtrilling en frequentie, van het gebruik van de volledige potentie van onbegrensde mogelijkheden.
Vrouwen die deze Trilling, dit trillend en jubelend Leven, voortdurend door hun krachtige lichaam, ziel en geest naar buiten kunnen laten stuwen, zijn volledig en werkelijk vrij. Zij beschikken over onbegrensde vermogens en kunnen scheppen wat ze willen. Het gaat hierbij echter wel om een uiterst ver gevorderde Bevrijding en Ontwikkeling van het bewustzijn en het denken.
Zij zijn Mens geworden, een Licht in de duisternis en in de onbewustheid van de collectieve mensheid op dit moment, een Meester/es over de krachten van het eigen leven waardoor ze anderen kan helpen zichZelf te vinden. Zij is Het Licht van de wereld.  Een enkele vrouw bereikt deze fantastische Hoogten.
Dit soort vrouwen kunnen wij rustig volgen. Zij leven constant een verheerlijkt en beschermd Leven in de Geest van God of het Universum, en dragen dat Leven onophoudelijk en vanzelf uit op alle terreinen.
 
 

 

Literatuur:

(1) Baird Spalding :De Meesters van het verre Oosten.
Uitgever: Sirius en Siderius BV, Den Haag,1985

 

"Ariadne" 1984
Door de kunstenares: Marina Radius
 

 

 Marianne Raemaekers
10-1-2006
 

 Terug naar: Artikelen


Reacties op de artikelen zijn van harte welkom:
MarianneTerug: HOME