Artikelen
6. Gezondheid en verjonging


Onze gezondheid is uiterst belangrijk. We functioneren hierdoor in het leven zoals het werkelijk behoort. We zitten lekker in ons vel en ook geestelijk hebben we het gevoel dat we de hele wereld aankunnen.
Als er "plots" een bepaalde disbalans of ziekte optreedt, zullen we alles ondernemen om weer op een nieuw peil van evenwicht te komen .
De slinger van gezondheid en ziekte slaat echter door, en we denken veelal dat we weinig tot geen greep kunnen hebben op dit aspect van het leven.
Wat kunnen we nu doen om zelf optimale gezondheid te creeeren, en meer grip te krijgen en meesterschap te verwerven over dit fundamentele deel van ons leven?
Allereerst is het belangrijk dat onze denkwijze verandert.
Denken in termen van ziekte, gezondheid en ouderdom, zet ons vast in begrenzingen en beperkingen waar we niet meer buiten kunnen treden.Het schept een geestelijke en lichamelijke gevangenis. Het is daarom van belang dat we een open geest hebben en houden,en dat we onze aannames over ziekte en ouderdom radicaal wijzigen.
Ziekte en ouderdom zijn niet en behoren niet tot onze natuurlijke Goddelijke Staat van Gezondheid, Volmaaktheid en Eeuwige Jeugd. In feite zijn zij de gevolgen van een bewuste of onbewuste begrensde denkwijze die we onszelf in grote lijnen opleggen.
Aannemen, ervaren en diep beseffen in alle bescheidenheid dat we Goddelijk zijn, d.w.z. Volmaakt, Onsterfelijk (1), Eeuwig Jeugdig, Vrij, Vredig, Waarachtig en Onbegrensd,is de eerste directe stap die we gaan nemen.
Als we onze geest hierop gericht houden en ontspannen afstemmen, worden vervolgens, in de tijd, onze gedachten, woorden en handelingen doordrongen van deze Absolute en Wezenlijke Waarheid.
Wij zijn niets anders dan pure Volmaaktheid naar lichaam, ziel en geest.
Ons lichaam en onze ziel gaan deze rotsvaste overtuiging volgen en nemen op den duur deze aanname aan, waardoor er a.h.w. vanzelf een grotere gezondheid,stabiliteit , verjonging en gelukkige levensomstandigheid, gevestigd wordt in ons leven.
Op deze wijze hebben wijzelf invloed op onze gezondheid en vernieuwing, die zich van nu af aan alleen maar uitbreidt.Gezondheidszorg hebben we steeds minder nodig.
Voortdurend leven in een toestand van Tijdloos Godsbewustzijn brengt ons op het allerhoogste Bewustzijns- en Trillingsnivo.
Onze cellen worden tot in de kern en tot op het bot vernieuwd en regenereren voortdurend.Ook zij nemen, op basis van hun oneindige Intelligentie, een hogere Trillingsfrequentie aan. Onze atomen gaan zich herschikken op een hoger plan en bewegen zich sneller in hun oneindig ritmische dans.
Het gevolg is een volledig gezonde Geest en Ziel in een Volmaakt (vergeestelijkt) Lichaam waar nu stromen van Verrukking en Gelukzaligheid doorheen vloeien.
In deze situatie kunnen we waarlijk spreken van de Goddelijkheid van de mens. Van een Mens die zich van alle bindingen heeft bevrijd en Meesterschap heeft verkregen over alle aspecten van het leven, zelfs of juist op het gebied van Gezondheid en werkelijk Eeuwigdurende Verjonging.

 


GELUK EN GEZONDHEID

Geluk is totale Positiviteit
naar lichaam, ziel en geest

pijn, lijden, het kwaad
zijn slechts halve "waarheden"
die wijzelf voor of als de realiteit aanzien

DAT ZIJN ZIJ NIET !

Zij zijn niet
De Volledig en Absolute
Werkelijkheid.

Het Enig Werkelijke is Geluk
Het Enig Waarachtige is Gezondheid
Het Ene Ware is Liefde

Mogen wij allen
leren leven
vanuit deze uitsluitend
Absolute Staat van Geluksbewustzijn

 

Marianne Raemaekers
Uit: Paradijsbewustzijn
Juni 1993

Literatuur:

(1)Baird Spalding :De Meesters van het verre Oosten.
Uitgever:Sirius en Siderius. Den Haag,1995

 Marianne Raemaekers
  November 2005 

 

 Terug naar: Artikelen


Reacties op de artikelen zijn van harte welkom:
MarianneTerug: HOME