Artikelen
5. Op weg naar nieuwe politieke leiders/sters met een nieuw spiritueel besef


Het politiek leiderschap in de wereld van vandaag laat grote problemen zien op alle terreinen van het leven.
Als we om ons heen kijken zien we chaos, veel geweld, oorlogen, armoede, honger, gebrek aan ware vrijheid en vrede, machteloosheid, een louter marktgerichte politiek en een gebrekkig leiderschap om een land, de wereld,  werkelijk te kunnen besturen.
Bestaande politieke leiders scheppen eerder problemen dan dat ze deze oplossen.
Er is geen overzicht over alle aspecten van het leven en geen inzicht in (spirituele) groei- en ontwikkelingsprocessen van mensen.
Praktisch overal zitten helaas de ego's van mannelijke politiek leiders op de troon, en we zien daar voortdurend de ernstige gevolgen van.
In zijn totaliteit kan geconcludeerd worden dat politieke leiders geen spirituele verbinding hebben met de Goddelijke Bron van al het bestaande, diep in henzelf. Hierdoor nemen de problemen in de wereld alleen maar toe. Men heeft geen besef van en is onwetend wat betreft de omvangrijke betekenis van dit gemis.
Wat is er nu nodig om het tij te keren en de wereld in een werkelijk vreedzaam vaarwater te brengen?
Wat is er nodig om harmonie en evenwicht te scheppen en een waarachtig paradijs op aarde te creeeren?
Het antwoord is eenvoudig :
1.In de eerste plaats is het van belang dat vrouwelijke en mannelijke politici tot het inzicht komen dat zij een land, de wereld , alleen maar kunnen regeren als zij in zichzelf een verbinding leggen met de eigen Goddelijke Bron,die tegelijkertijd De Bron van allen en alles is.
Deze Bron geeft via diepste intuities en openbaringen antwoorden (tot in detail) op de problemen die de politiek van vandaag beheersen.
Iedere problematiek ,van welk beleidsterrein dan ook ,kan via meditatie en concentratie voorgelegd worden aan de eigen Goddelijke Bron .Het enige wat nodig is ,is een ontvankelijke houding. Vanuit deze houding wordt vervolgens diep beseft dat er kansen en mogelijkheden geboden worden, en dat er creatieve oplossingen komen die naar bevrijding,vrede en harmonie leiden als men de intuities onvoorwaardelijk opvolgt.
Bij deze 1e stap staat een open houding en de wil om te volgen voorop. Dit houdt in dat het eigen ego volledig functioneert als een dankbaar instrument om de Goddelijke antwoorden exact te realiseren.
2.De tweede stap is het meest omvattend en verreikend, en leidt (op den duur) tot onmiddellijke oplossing, bevrijding en verlossing van alle (extreme) disharmonie en van ernstige politieke issues.
Bij deze stap keert de politica en politicus diep naar binnen en beseft dat men zelf Goddelijk is.
Door gerichte afstemming op de eigen Goddelijke Natuur, die de enig ware Identiteit van de mens is,komt men terecht op het allerhoogste Trillings-en Bewustzijnsnivo.(1)
Door voortdurend deze Godstrillingen en vibraties vast te houden in de geest, en de aandacht ontspannen erop gericht te houden,schept men niet alleen vrede, vrijheid, veiligheid, gelukzaligheid, gezondheid, overvloed en vernieuwing in het eigen leven, maar ook in de wereld.
Dit is de meest revolutionaire houding die men in bescheidenheid kan aannemen, en die leidt tot oplossing en verlossing van alle complexe en diepgaande zaken.
Het is belangrijk dat men inziet dat de mens volledig EEN is met de Goddelijke Bron in haar/hemzelf, en dat vanuit deze EENHEIDSHOUDING en dit EENHEIDSBEWUSTZIJN alles gecreeerd kan worden wat nodig is om het leven te bevrijden.
Inzicht in deze absolute Waarheid maakt mens en wereld vrij.
 

 

Literatuur:

(1)Baird Spalding :De Meesters van het verre Oosten.
Uitgever: Sirius en Siderius BV, Den Haag,1985

 

Macht sprak tot de wereld:
"Gij zijt mijn ".
De wereld hield haar gevangen
op haar troon.
Liefde sprak tot de wereld:
"Ik ben de Uwe ".
De wereld gaf haar de vrije beschikking
over haar huis ".

 

Door: Rabindranath Tagore, India.
Uit: Stray Birds. New York, The Macmillan Company, 1916.

[

 Marianne Raemaekers
Oktober 2005

 

 Terug naar: Artikelen


Reacties op de artikelen zijn van harte welkom:
MarianneTerug: HOME