3. Godsbewustzijn
De bron van onbegrensde mogelijkheden in onszelf.

Inleiding:

Zoals aangegeven in de eerste 2 artikelen (Ken u Zelf en De weg naar Vrede) is Godsbewustzijn de allerhoogste staat van Zijn in de mens.
Het is de Ultieme en Absolute Bewustzijnstoestand die meestal, na het volgen van een lange spirituele weg van geleidelijke verruiming van het ik-bewustzijn, en het in balans zijn en sterker worden van geest-ziel -en lichaam, ervaren kan worden in ons diepste innerlijk, in de kern van ons allerdiepste onbewuste dat nu bewust is geworden.
Deze "ervaring" wordt ons de eerste maal geschonken door God.
Heeft men deze "ervaring" een keer doorleefd en is het ik-bewustzijn een keer volledig samengevallen met Het Zelf, De Bron van al diep in ons, dan zal men er later op eigen kracht naar terug wensen te keren om opnieuw Een te worden met Het Ene, en op te gaan in de donkere mystieke wateren van God.
Dit proces gaat lang door, net zo lang tot het bewustzijn zich meer en meer definitief verankert in De Bron, en men zich o.a. via meditatie en concentratie (makkelijker) over kan geven aan de Eenwording .
Via concentratie trekt men het bewustzijn steeds dieper en dieper naar binnen totdat het volledig opgaat in Het Ene.
De mens is nu (even) niet meer bewust van zichzelf of de omgeving. Daarom wordt er wel gesproken over de ervaringsloze ervaring, die moeilijk in woorden is uit te drukken.
Na kortere of langere tijd identiek te zijn geweest met De Bron van pure levens-en scheppingskracht, ontwaakt men als vanzelf en het bewustzijn keert weer terug (zie het gedicht Grote Leegte, bij De weg naar Vrede). Het is een verruimd bewustzijn geworden.
De mens beseft nu op het diepste innerlijk nivo dat hij/zij de" ervaring" van het leven heeft mogen beleven, want haar/zijn bewustzijn heeft volledig contact gemaakt met de Eenheid van onbegrensde krachten en machten ,met de Geest van God.
Hierna voelt de mens zich herboren, vernieuwd, vitaal, gelukzalig, gezond of innerlijk rustig en vredig.
Deze "ervaring" wordt ook wel als een Wedergeboorte aangeduid, als het 2x geboren zijn.

De Bron van onbegrensde mogelijkheden in onszelf.

De Bron van al het bestaande is de Grond van al.
Als diepste Zelf ligt Het besloten in ons onbewuste. Door een proces van bewustwording en vervolgens door vereenzelviging met Het Ene in onszelf, weten we voor het eerst dat Het onze ware Identiteit is.
In het diepst van ons wezen zijn wij Goddelijk. Dat is onze werkelijke Natuur.
Te leven vanuit deze Natuur, vanuit dit oneindig Bewustzijnspotentieel(1) diep in onszelf en onzichtbaar levend achter de waarneembare wereld, schept onbegrensde en ongekende mogelijkheden.
Leven direct vanuit de Geest van God is niet alleen ontzagwekkend, maar tevens onze ware opdracht, bestemming en zin van het menselijk bestaan.
Van hieruit kan de gezuiverde, onbaatzuchtige mens, op de juiste wijze omgaan met de Goddelijke wijsheid, levens- en scheppingskrachten, en deze aanwenden tot heil en genezing van de wereld. (b.v. de vermogens van sommige yogi's en heiligen. In absolute zin b.v. de wonderen van Jezus).
(We kunnen echter niet spelen noch experimenteren met de Goddelijke krachten die, verkeerd gebruikt, alles vernietigend zijn).
Alles is mogelijk in God, het gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven.
God geeft Zichzelf op deze wijze aan ons ,als wij maar bewust worden en beseffen wie wij werkelijk zijn en leven in overgave aan Hem/Haar, die diep in ons weerklinkt. 
Spreken we over de Bron van onbegrensde mogelijkheden in onszelf, dan spreken we ook over Haar/Zijn almacht en alwetendheid, over onbegrensde scheppingen en creativiteit, over pure gelukzaligheid, universele Liefde voor al wat leeft, over volmaaktheid, gezondheid, overvloed, tijdloosheid en ruimteloosheid, over vrede in onszelf en in de wereld, over werkelijke vrijheid (door volstrekte eenwording van alle tegenstellingen), over de macht van de Stilte, over de ultieme balans die alle krachten van het universum samenbindt, en over alles wat wij wonderen noemen, maar voor de volledig Godsbewuste mens vanzelfsprekendheden zijn die behoren bij het allerhoogste Bewustzijnsnivo.
Alles is mogelijk in volledige overgave aan Het Zelf. Het geeft kansen vanuit de Eeuwigheid in de dagelijkse praktijk, die vervolgens om alertheid en waakzaamheid vragen.
Het Universum wijst de weg, wij volgen.
Als de mens eenmaal van dit alles doordrongen raakt en haar/zijn weg van spirituele bewustwording gaat, ligt de wereld voor haar/hem open. Dan kan vanuit het diepste nivo een wezenlijke bijdrage geleverd worden aan de wereld, aan alle aspecten van het leven die om vrede, genezing, creativiteit, Goddelijke wijsheid en Liefde vragen.

 

OCEAAN VAN LIEFDE

Ondergedompeld
in totale Liefde
in onmetelijke Bliss
ken ik zelfs mijn Oorsprong niet meer
Ben Ik 
Het Grondeloze IS

Marianne Raemaekers
Uit :Paradijsbewustzijn
Juni 1993

 

HET WONDER

Een Wonder zindert merkwaardig "leeg"
in De Bron/passeert vrijmoedig 
eilanden der deeltjesatomen/overrompelt
aardse materie zelfbewust/splijt
rationaliteit moeiteloos tot schaduwrijk

Het Wonder verrijst Natuurlijk in volle glorie !

Marianne Raemaekers
Uit: Vrije Vleugels
Mei 1994

 

Literatuur :
1. Deepak Chopra. M.D. Creating Affluence.
Wealth Consciousness in the Field of all possibilities. New World Library. San Rafael, California, 1993.

 

Marianne Raemaekers
Juni 2005                   

 

Terug naar: Artikelen


Reacties op de artikelen zijn van harte welkom:
Marianne