Artikelen
2. De weg naar Vrede.
Bewustwordingsprocessen en een bewustzijnsladder
op spiritueel gebied. 
Een globaal perspectief.

Inleiding:

Er is momenteel veel geweld en vernietiging in de wereld, die op den duur leidt tot steeds grotere chaos en verdere vernietigingstendenzen.
In het innerlijk van de mens komt deze vernietigingszucht uiteindelijk tot uitdrukking als pure haat. Tegen zichzelf, tegen anderen en tegen de wereld.
De krachten die op dit allerlaagste bewustzijnsnivo werken zijn voor allen onbeheersbaar (geworden) zolang we ze niet bewust worden in onszelf. 
De noodzaak om innerlijk te veranderen, bewust te worden, is daarom groot.
Het komen tot een vredige en liefdevolle wereld hangt in eerste instantie af van bewustwording en ervaring van wie wij werkelijk zijn. Het hangt af van de ontwikkeling van hogere en ruimere bewustzijnsnivo's in onszelf, en uiteindelijk van bewustwording en ervaring van het allerhoogste bewustzijnsnivo.
Op deze wijze kunnen wij als werkelijk diep ontwikkelde mensen bewust naar vrede toewerken.
Daarmee geven we tegelijkertijd het doel en de zin van het menselijk leven aan.

De zeven bewustzijnsnivo's:*

Bewustworden van alle bewustzijnsnivo's die in het innerlijk van de mens, in het onderbewuste en diepste onbewuste, opgeslagen liggen is geen gemakkelijke opgave. We moeten er tijd en aandacht aan schenken en ervaren in welke richting we geleid worden.
Het gaat om een geleidelijke groei waarbij voorzichtigheid betracht moet worden.
Het bewustwordingsproces begint globaal bij de bewustwording van het nivo waarop we bewust zijn.
In het hierna volgende geef ik een kort overzicht van de verschillende lagen van bewustzijn:
1. Het 1e bewustzijnsnivo is het nivo van de materie, van het stoffelijke.
Op dit nivo ervaren we samentrekking, afkoeling en verharding.
2. Het 2e bewustzijnsnivo is het nivo van de lichamelijke verzorging.
We identificeren ons met ons lichaam op het gebied van voeding, verzorging en met alles wat nodig is om het lichaam in een goede conditie te houden.
We zijn ons niet alleen bewust van dit nivo maar ook bewust van het vorige, van de werking van de materie.
3. Het 3e bewustzijnsnivo is het nivo van de gevoelens. Van sympathieŽn en antipathieŽn, van instincten, driften en begeerten.
We zijn bewust op dit nivo en ook op de twee voorafgaande nivo's.
4. Het 4e bewustzijnsnivo is het nivo van het denkvermogen. Het nivo van het mentale gebied, het verstand en intellect. 
Dit is het nivo van de gemiddelde mens van deze tijd, die zich bewust met zijn of haar verstand identificeert en bewust denkt.
Deze mens is zich tevens bewust van de 3 voorafgaande nivo's en integreert deze in zijn/haar leven.
Al deze 4 bewustzijnsnivo's zijn gebonden aan zintuiglijke waarneming van tijd en ruimte.
Het ik-bewustzijn kan zich hier nog niet van losmaken.

5. Het 5e bewustzijnsnivo is het nivo van het genie.
Het geeft de mens voor het eerst een directe ervaring van de Bron van al het bestaande in zichzelf. Het bewustzijn verheft zich daarbij (even) uit de wereld van tijd en ruimte,uit de wereld van verschijnselen en fenomenen. Het keert terug naar en krijgt een ervaring van het Goddelijke. Dit proces wordt ook wel spiritueel ontwaken genoemd. Het is een besef van de Oerbron, van het tijdloze en ruimteloze Zijn dat diep in onszelf en achter de zichtbare wereld ligt. Het kan een mens plots overvallen door een moment van diepe ontspanning, door meditatie of door open te staan voor het Al etc. 
Deze mens kan wel een (groot) genie genoemd worden als de spirituele ervaringen vaker komen. Zij/hij leeft dan vanuit een diepe intuÔtie, creativiteit, en kan de eigen ervaring in woorden omzetten en meedelen b.v. in poŽzie of uitdrukken in schilderijen, beelden, muziek en dans. Het kunnen leidinggevende figuren worden in de kunsten, wetenschappen etc. (b.v. Leonardo Da Vinci, Einstein, Madam Curie).
(Zie "Ken uZelf": de Overgang). 
De bewuste mens op dit nivo is zich tevens bewust van de 4 voorafgaande nivo's.
6. Het 6e bewustzijnsnivo is het nivo van de profeet. 
Men leeft vanuit Goddelijke wijsheid en universele Liefde voor al wat leeft. Zij/hij krijgt haar/zijn kracht vanuit de universele Bron in zichzelf of van een persoonlijke Godin/God (b.v.Isis, Athena, Boeddha, Jesus) waar men zich mee identificeert. 
Dit is het nivo van "Gods wil geschiede". Het leven en de weg van de profeet is hier een uitdrukking van en staat in dienst van het Goddelijke. Eigenbelang is ondergeschikt.
Dit nivo omvat tevens de 5 voorafgaande nivo's.
7. Het 7e bewustzijnsnivo is het nivo van Godsbewustzijn.
Het gaat om de volledig bewust geworden mens die het Goddelijke in zichzelf gerealiseerd heeft door een allerdiepste spirituele ervaring en besef van
"IK BEN DIE IK BEN ".  Deze ervaring wordt de eerste keer geschonken door God.
Op dat moment is zijn/haar bewustzijn identiek en een met God.
Zij/hij heeft een diepste besef van het Goddelijke in zichzelf en identificeert zich hier volledig mee. Dit is zijn/haar ware Zelf, zijn werkelijke Natuur, zijn waarachtige Identiteit.
De mens is in deze staat van Zijn, het Godsbewustzijn en Eenheidsbewustzijn. (Hierin bestaat geen goed of kwaad meer en beide polen worden ervaren en aanvaard als de twee polen van het ene Wezen. Alle tegenstellingen zijn opgeheven; het laagste en hoogste zijn een).
Er bestaat alleen nog totale Vrede en Liefde in het bewustzijn en alles is Een. (Zie "Ken uZelf": op weg naar Godsbewustzijn en Eenheidsbewustzijn).
Dit allerhoogste nivo omvat tevens de 6 voorafgaande nivo's.
Heel geleidelijk aan zal de mens door ervaring, door meditatie en innerlijke leiding meer en meer verankeren in Godsbewustzijn en direct kunnen putten uit de Bron van Leven, die diep in haar/hem zelf ligt. Deze pure scheppingskracht zal omgezet worden in vruchtbare daden en op velerlei wijzen aangewend worden tot heil en genezing van de wereld.

'Meditation' 1987
door de kunstenares Marina Radius


Zoals ik in de inleiding zei, is het bewustzijnsnivo van pure haat, tegen zichzelf en anderen het allerlaagste bewustzijns -en trillingsnivo. Het is het nivo van de ultramaterie, van pure vernietiging van zichzelf, van anderen en van de aarde. 
We kunnen hierbij b.v. denken aan de atoombom, aan nucleaire - en chemische wapens .
Hier bewust van te worden in onszelf is een opgave en opdracht. Een opdracht om ons ik-bewustzijn te verruimen en te identificeren met het diepste Zelf in ons. 
Het transformatieproces van het bewustzijn kent oneindig veel vormen en heeft zijn tijd nodig om te rijpen. Ervaren van een hoger of verruimd bewustzijnsnivo betekent niet automatisch dat men er definitief in verankerd is. Nieuwe ervaringen, overgave, de stilte ervaren, meditatie, vergeving, aanvaarding etc. kunnen de mens weer terugvoeren naar de Bron, naar het Zelf in zichzelf. Van daaruit gaat de bewustzijnsontwikkeling verder; het is een oneindig dynamisch proces.

(Verre) Toekomstvisies:

Innerlijke bewustwording van wie wij werkelijk zijn, is een weg die leidt naar vrede in onszelf en in de wereld.
Het is de enige weg om eens voorgoed vrede te bereiken.
Via deze weg van innerlijke transformatie zal de mensheid een nieuw wereldbeeld en Godsbeeld ontdekken waarin spiritualiteit op een nieuwe wijze verbonden zal worden met alle aspecten van het leven. Daardoor raakt de mens en het leven bezield. Afscheidingen en gescheidenheid zullen opgeheven worden b.v. tussen wetenschap en spiritualiteit. De voorbode daarvan laten ons reeds de fysica en natuurwetenschappen zien.
Ook nieuwe vormen van genezing en zelfgenezing zullen ontstaan, en inzicht in en gebruikmaking op de juiste wijze van de grenzeloze mogelijkheden van de Geest. Het gaat daarbij o.a.om een geestelijke en lichamelijke Renaissance. Besef van diepe eenheid met allen en alles zal ver in het bewustzijn doordringen en deze steeds terug zetten op de weg naar Vrede.
Laten we daarom een begin maken met Vrede.
Laten we gaan. 

Grote leegte 

Ademloos
verdwijn ik in de Stilte
der stilte
de Stilte aller tijden in het
tijdeloze
los ik op 
in de ongekende Bekende

Alleen Geest nu
puur Zijn
mijn lichaam is niet meer
zo ook mijn ziel
ik weet niet meer

Alleen nog Geest ben ik
eeuwige omsluiting van al 
het Zijnde
eeuwig Wezen in eeuwige "slaap"
"slaapt" de Stilte aller tijden
tot in eindeloze einden

Ik ben niet dood.
Ik ben niet.
Voor even.
Straks ontwaken
tijd en ruimte 
en word ook ik
nieuw leven..
Tijdloos op aarde

 

Ontleend* aan:
"Inwijding"
door: Elizabeth Haich
Ankh-Hermes 1991

 

Marianne Raemaekers
Uit: Paradijsbewustzijn
juni 1993 
artikel: april 2005

 

Terug naar: Artikelen

Reacties op de artikelen zijn van harte welkom: Marianne