Artikelen
15. Het Gelukslichaam, Het Lichtlichaam
       

Mijn twee voorafgaande artikelen (nr.15 en 16) gaan over allesomvattende ervaringen van Spirituele Gelukzaligheid en Liefde. Op die momenten van groot Geluk, is sprake van totale vergeestelijking van de honderden miljarden atomen en vele miljoenen cellen van mijn vorm lichaam, mijn fysiek lichaam, en van mijn aura. Dit betekent dat zij op dit moment gevuld zijn met Goddelijke trillingen, met Lichttrillingen.
Ik bereik deze staat ( nivo) van Bewustzijn door meditatie.
Bij deze diepgaande Wezenservaringen weten al mijn schitterende atomen en cellen, op basis van hun oneindige Intelligentie, dat ze Universeel en Goddelijk zijn, en dat dit hun ware staat van Geest, van Bewustzijn is. Ze leven op dat moment allemaal als eén grote Lichtatoom- cel en zingen met elkaar eén en dezelfde Hemelse Melodie.
Bij grote Meesters, van alle Spirituele Stromingen en Religies, zijn de prachtige cellen en atomen van hun fysiek lichaam zo definitief vergeestelijkt, en dansen en bewegen zo snel, dat ze met een intens grote Kracht zuiver wit Licht uitstralen. Het lijkt alsof hun fysiek lichaam volledig in dat Universeel en Goddelijk Licht verdwijnt, (1) als zij in de staat van Kosmisch Bewustzijn of Godsbewustzijn verkeren.
Ook hun Geestelijk of Etherisch Lichaam (2) dat het fysieke lichaam omhult, straalt tegelijkertijd met zo’n grote kracht zuiver wit Licht uit, dat er een ei van puur wit Licht om het gehele Lichaam ontstaat.
Verblindend Licht schittert daarbij van hun prachtig gelaat en omgeeft het bijzondere hoofd als een stralenkrans, een nimbus.
Voorbeelden hiervan zijn b.v. Mozes (Oude Testament), toen hij op de berg “ het Aangezicht van God had beroerd” en vervolgens afdaalde met “de Tafelen der 10 Geboden “ voor die tijd. Allen zagen het Licht van zijn gelaat afstralen.
Ook van Jesus zijn in de alternatieve literatuur voorbeelden te vinden, b.v. in het boek: “Herinneringen van Essenen “ (3). Hier staat: ”Zijn naasten zagen toen zijn schitterend lichtlichaam, dat zo dicht was dat het een fysiek lichaam leek, langzaam boven het Krmel uitstijgen “ (pg. 346).
Tevens kennen we van b.v. Ramakrishna (1836-1886: Vedanta-Hindoeisme) dezelfde grote Licht ervaringen.
Ook kunnen we b.v. denken aan de stralenkrans om het prachtige hoofd van grote Christelijke Heiligen en Mystici, zoals de Spaanse Teresa Van Avila (1515-1582) en “onze eigen “ Hadewijch van de Zuidelijke Nederlanden (ca. 1210-1260).
In mijn bescheiden geval, voel ik op momenten van Licht, dezelfde golven van Gelukzaligheid in beide lichamen stromen, in het fysieke en het Geestelijke, waardoor ik de gewaarwording heb eén groot Levend organisme te zijn, dat tegelijkertijd volledig is opgenomen in de ontzagwekkende Kosmische Stroom, in het Goddelijk Trillingsveld (zie artikel 16).
Beide lichamen zijn, op dat moment, veranderd in het Ene Universele Lichaam van Geluk, in het Gelukslichaam, het Lichtlichaam (4).
Stromen van Energie en Creativiteit vloeien mij dan toe, en op basis van deze Liefde lever ik bijdragen aan de vergeestelijking van en hulp aan de wereld om Vrede dichterbij te brengen.
Hoe mooi en onuitsprekelijk zou het zijn als miljoenen, miljarden mensen deze Vrede en Liefde zouden kunnen ervaren en voelen in eigen lichaam, ziel en geest en uitstralen naar de wereld.
Oorlog en elke vorm van overmacht, dominantie en geweld zou tegen die tijd werkelijk verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Het Paradijs op aarde is daar en ligt klaar!

 

 

 

ADEM VAN LICHT

Adem van Licht,
wonderbare Levenslijn,
Ben Ik in de Stilte der stilte
van mijn Wezen

Adem van Licht
voert gestaag stralende stromen
door mijn ontzaggelijk Lichaam
in gewichtsloos gewicht

Wie Ben Ik?
Wat schouw Ik in Onmetelijkheid?

Een Kosmisch Lichaam der
gevleugelde atoom Werkelijkheid.
Een grandioze Adem-teug
In zachte Oneindigheid.

 

Marianne Raemaekers
Uit : Vrije vleugels
Mei 1994
1. De weg van de ziel.
Door White Eagle.
Uitgeverij Ankh –Hermes bv. Deventer 1983

2. idem

3. Herinneringen van Essenen.
Door : A. en D. Meurois.
Uitgeverij Ankh-Hermes b.v. Deventer 1987

4. De weg van de ziel.
Door White Eagle.
Uitgeverij Ankh-Hermes b.v. Deventer 1983.

 
 
Marianne Raemaekers
November 2006

 

 

 Terug naar: Artikelen


Reacties op de artikelen zijn van harte welkom:
MarianneTerug: HOME