Artikelen
12. Liefde voor dieren


Dieren in Nederland en andere landen, kunnen een zwaar tot zeer zwaar lot dragen.
We hoeven maar aan de geketende beren te denken, die in zuidelijke landen voor inkomsten van hun baas moeten zorgen.
Dergelijke ernstig beschadigde dieren hebben geen leven en worden pas bevrijd als ze sterven.
Ook in Nederland zijn vele problemen op dierengebied aan te wijzen. Denk maar aan de bio-industrie, waardoor dieren zichzelf en andere verminken en/of doden.
Uitbraken van b.v. virusziekten liggen voortdurend op de loer, waardoor enorme aantallen dieren besmet worden, verzwakt raken en tenslotte geruimd moeten worden, denk b.v. aan de varkenspest.
Hoe kunnen wij nu zo, op deze wijze, met onze mede-schepselen, die allen kinderen van God zijn, omgaan?
Hoe kunnen wij bewust worden van de onwaardige, respectloze, en meedogenloze wijze van benaderen van bijna alle dieren?
Daarvoor is eerst een bewustwordingsproces nodig bij onszelf, zodat we respect en Liefde voor onszelf krijgen, en vervolgens Liefde voor al wat leeft.
Het gaat hier dan ook om een Spiritueel Bewustwordingsproces waardoor wij diep gaan beseffen wie wij werkelijk zijn.
Het gaat hier om het leren aanvaarden en ervaren van onze eigen Goddelijke Natuur, die onze enige en werkelijke Identiteit (1) is.
Als we op deze wijze onsZelf kunnen beschouwen, dan beschouwen we alles en allen op deze manier, en dan zien we in dat dieren Gods kinderen zijn, met hun eigen Goddelijke Natuur.
Het is niet gezegd dat er momenteel, wereldwijd, geen goede initiatieven zijn om dieren te beschermen en te bevrijden. Er zijn vele projecten gaande, die door dieren liefhebbers zijn opgezet, maar het is lang niet genoeg.
De collectieve mensheid, massa, is zich op dit moment niet bewust van Spirituele Bevrijding van zichzelf, en dus ook niet van die van dieren.
Dierenbevrijding, werkelijke Verlossing van ernstig leed, is in eerste instantie afhankelijk van het bewustzijnsnivo van de mens(zie ook artikel 13: “Verlossing van groot lijden en zeer zware trauma’s ).
Hoe hoger een mens op de Bewustzijnsladder stijgt(zie artikel 2: “ De weg naar Vrede, Bewustwordingsprocessen en een Bewustzijnsladder op Spiritueel Gebied.Een globaal perspectief. “)des te liefdevoller en respectvol gaat hij/zij met dieren om, en ziet hen allen daadwerkelijk als een van de mooiste scheppingen van Gods Geest.
Het gaat hier dan ook, op deze wijze, om de diepste en grootste Bevrijding van dieren ( en de mens) die maar mogelijk is.
Denk b.v. aan sommige mystici die de taal der dieren verstonden. Denk b.v. aan Sint Franciscus van Assisi, die vaak met dieren wordt afgebeeld, en met hen kon spreken. Bij hem zien we een werkelijke Eenheid en Samenwerking met dieren zoals God het bedoeld heeft.
Laat ons hart de roep van God/Godin of Goddelijke Bron volgen, en dieren, planten, vegetatie, mineralen en gesteenten, zien als onze Levende mede-schepselen en medewerkers in het grote Plan van God, om eens een Paradijs op aarde te vestigen, waarin dieren, allen en alles, hun verheerlijkte, rechtmatige en unieke plaats hebben.
 

"Koetje" 2001
Door de kunstenares: Marina Radius
 

1.Baird Spalding: De Meesters uit het verre Oosten.
Sirius en Siderius BV, Den Haag, 1985


 

 
BIO-INDUSTRIE

Dieren,
zij zijn mijn volwaardige mede-schepselen
van een onsterfelijke planeet,
Geheiligde energievormen en
Liefste kinderen van God zelf,
zij leven bewust in mij.

Marianne Raemaekers
Uit :VOORBIJ DE WIND
April 1995

 

 Marianne Raemaekers
10 mei 2006
 

 Terug naar: Artikelen


Reacties op de artikelen zijn van harte welkom:
MarianneTerug: HOME