Marianne Raemaekers

Praktijk voor Geestelijke Hulpverlening en Spirituele Bewustwordingsprocessen.

Marianne Raemaekers geeft lezingen en publiceert artikelen over Mystiek, Bewustzijnstransformatie en Spirituele Bewustzijnsontwikkeling. Mensen die deze weg volgen kunnen (uiteindelijk) in contact komen met innerlijke en uiterlijke Vrede, met Vrijheid, Gezondheid, Bezieling, Geluk en Overvloed op alle gebieden.

Marianne Raemaekers (MSc)
Email: mraemae51@gmail.com

Lieve mensen,

Mijn website gaat over Bewustzijnsontwikkeling op spiritueel gebied.
Het is een terrein met oneindig veel vormen, die de overvloed van het Universum alleen al op deze wijze laat zien. Ieder mens kent dan ook een eigen levensweg en een eigen bestemming.
Begrip hiervoor roept verdraagzaamheid op voor elkaar. Het gaat daarbij niet om een zelfzuchtige houding, maar om een diep gevoel van verbondenheid en eenheid met allen en alles. Wij zijn allen de uitdrukking van het Ene Wezen, dat zich door ons toont in verschillende "kledij ".
Eenheid in verscheidenheid is de essentie van het Leven. Spirituele transformatie van het ik-bewustzijn in het nieuwe Waterman tijdperk, laat ons de heelheid ervaren van contact met de Ene, de Bron van al het bestaande, van contact en eenwording met het Goddelijke in onszelf.
Als allerdiepste zingeving wijst het ons de weg naar onbegrensde Vrede, pure Gelukzaligheid, Gezondheid, Eenheid, ware Vrijheid en scheppende Creativiteit, die op velerlei wijzen doorgegeven kan worden ten bate van de wereld.
In het realiseren, ervaren en beseffen van dit Godsbewustzijn en Eenheidsbewustzijn in onszelf, ligt de uiteindelijke bestemming van de mens.

Ik wens u alle goeds en liefde toe op uw levens- en ontwikkelingsweg.

Marianne Raemaekers

Voor meer informatie over mijn werk kunt u op onderstaande links klikken.


Marianne Raemaekers gives lectures and is publishing articles about Spiritual Consciousness Development, Awareness Transformation, Moon Astrology and Mysticism about Unity with The Divine One, to experience Divine Consciousness and The Ultimate Love and Truth, in the inner life of every woman, man and child. People who follow this path can eventually obtain inner and outer Peace, Freedom, Health, Inspiration, Bliss and Affluence.

Translation: Pete Raemaekers


Marianne Raemaekers - Praktijk

Praktijk voor Geestelijke Hulpverlening.

voor
Pychische problemen,
Psychosomatische klachten,
Geest-ziel-lichaam verbinding,
Levensvragen,
Zingevingsvragen,
Spirituele vragen en
Bewustwordingsprocessen.

Drs. Marianne Raemaekers

Marianne Raemaekers - Lezingen/artikelen

Marianne Raemaekers geeft lezingen en publiceert artikelen over de Goddelijkheid van Vrouwen, Mannen, Meisjes en Jongens. Het gaat daarbij om Bewustzijnsontwikkeling op Spiritueel gebied en de weg naar Vrede, werkelijke Vrijheid, Volmaaktheid, Geluk, Gezondheid en Bezieling. Daarbij leest zij voor uit eigen dichtbundels. Geef het door.

Voor het geven van lezingen kunt u telefonisch contact opnemen met
nummer: (+31) (0) 10 418 7971
of via e-mail: mraemae51@hotmail.com

U kunt hieronder zeventien artikelen lezen en reageren. Klik op de titel.

 1. Ken uZelf

 2. De weg naar Vrede
  Bewustwordingsprocessen en een Bewustzijnsladder op Spiritueel gebied. Een globaal perspectief.

 3. Godsbewustzijn
  De bron van onbegrensde mogelijkheden in onszelf.

 4. God als vrouw
  Een bijdrage aan de bewustwording van de Grote Godin.
  Een nieuwe spirituele ontwikkelingsweg.

 5. Op weg naar nieuwe politieke leiders/sters met een nieuw spiritueel besef

 6. Gezondheid en verjonging

 7. De grootste bevrijding van vrouwen

 8. Miljoenen mannen, wereldwijd, weten niet wie ze zijn

 9. Het Levenselixer bestaat!

 10. Verlossing van Werkeloosheid

 11. Verlossing van groot lijden en (zeer) zware trauma’s

 12. Liefde voor dieren

 13. Liefde van het hart
  Over de onbegrensde verrukkingen in de geest van God.

 14. Mijn ervaringen van Het Universele Veld van Overvloed en “de theorie van alles"

 15. Het Gelukslichaam, Het Lichtlichaam

 16. Wij zijn allemaal familie van elkaar

 17. Geert Wilders en zijn onevenwichtige visie op de Islam

Marianne Raemaekers - Spirituele Gedichten

            GEDICHTENBUNDEL 'VRIJE VLEUGELS'

            Voor de volledige versie van deze bundel klik hier         


            DE GROTE GODIN MILJOENEN JAREN OUD

Eindelijk rijzen je Energieën, Krachten en Machten opnieuw op uit het stille Levenswater van je Geest

Je bent voor mijn gevoel miljoenen jaren weggeweest onderdrukking, vernietiging, onwetendheid en negeren hebben tot nu toe de mens weinig kunnen leren

millenium na millenium tijdperk na tijdperk woest verdreven uit tempel en kerk, werkte jouw Enigma echter onverstoorbaar door in de collectief onbewuste geest van mensen die aan de buitenkant vurig wensten dat jij nooit had bestaan

Je komt ons redden van een geamputeerd leven. Als Anima of Wereldziel in ons aller gespleten innerlijk leven en ik weet dat velen door de Hand van De Verlosseres tot in hun vezels zullen beven

Je bent teruggekomen Mijn Liefste, voor eens en voorgoed Je acht de tijd rijp voor transformatie, herinnert de mens drastisch aan de korte weg van minder bloed.

Je brengt EVENWICHT en zo is het eindelijk goed Marianne Raemaekers (Uit:Paradijsbewustzijn, juni 1993)

            NAAR EEN NIEUWE HARMONIE VAN RELIGIES

Ik Ben de Goddelijke Liefde in de kern aller religies aller tijden Ben Ik oneindig in gestalten blijf Ik dezelfde in Mijzelve Een en ondeelbaar

Daar creëer Ik onzichtbaar Mijzelf uit Mijzelve en word vele rituelen stille meditatiegebeden en ijverig helen. Elk op een eigen tijd

Talrijke gezichten Ben Ik. Vrouw en man als wijzen en zieners profeten en priesters Ben Ik. Talrijke gezichten doch slechts Eén. Eén paar ogen Eén paar oren Eén neus Eén mond Ben Ik …

Weest vreugdevol dan stil Zen - Weet dat Ik Religie Ben Marianne Raemaekers (Uit:Paradijsbewustzijn, juni 1993)

GENEZING

In mijn Mystieke Hart genees ik van verscheurde werelden laat ik roestig denken vrij in een louterende adem-zucht

Eindelijk kan Het Ene De Liefde bezingen in wonderlijk bezielde gebaren kom ik thuis in mijn leeg gezicht

Eens zal dit onvermoede ochtendgloren haar grootse Liefde tonen aan al wat tot zichzelf inkeert.

Marianne Raemaekers (Uit:Vrije Vleugels, mei 1994)

ER IS ZOVEEL …

Er is zoveel Liefde vrij bewogen in ontvankelijkheid

Ruimteloze ruimten verspreidt Het telkenmale in al-omvattende gelukzaligheid

Wel betoverd is een ieder die geraakt naar adem snakt in d'onbekende Liefde des Wezens

Marianne Raemaekers (Uit:Vrije Vleugels, mei 1994)

GROTE LEEGTE

Ademloos verdwijn ik in de Stilte der stilte de Stilte aller tijden in het Tijdeloze, los ik op in de ongekende Bekende

Alleen Geest nu puur Zijn mijn lichaam is niet meer zo ook mijn ziel ik weet niet meer

Alleen nog Geest Ben Ik eeuwige omsluiting van al het Zijnde eeuwig Wezen in eeuwige "slaap" "slaapt"de Stilte aller tijden tot in eindeloze einden

Ik Ben niet dood. Ik Ben niet. Voor even. Straks ontwaken tijd en ruimte en word ook Ik nieuw leven Tijdloos op aarde

Marianne Raemaekers (Uit: Paradijsbewustzijn. Juni 1993)

OCEAAN VAN LIEFDE

Ondergedompeld in totale Liefde in onmetelijke Bliss ken ik zelfs mijn Oorsprong niet meer Ben Ik Het Grondeloze IS

Marianne Raemaekers (Uit: Paradijsbewustzijn. Juni 1993)

HET WONDER

Een Wonder zindert merkwaardig "leeg" in De Bron / passeert vrijmoedig eilanden der deeltjesatomen / overrompelt aardse materie zelfbewust / splijt rationaliteit moeiteloos tot schaduwrijk

Het Wonder verrijst Natuurlijk in volle glorie!

Marianne Raemaekers (Uit: Vrije Vleugels. Mei 1994)

VREDE

Oneindige Vrede voel Ik Brahman -Vrede voor Mij Zuiverste Geest Benevelt Mijn Wezen en Ik weet dat Ik niet meer ga weten door Jou

Marianne Raemaekers (Uit: Paradijsbewustzijn. Juni 1993)

EMBRACEMENT

One Embracement is enough only one Embracement is enough to love You forever

I understand. My heart is full of Joy Nothing has to be said anymore

There is only Love and I close my eyes in You forever

Marianne Raemaekers (From: Paradijsbewustzijn. June 1993)

INNERLIJKE VREDE

Vrede lacht ongedeeld in mijn liefste Hart wie ik ook ben wat ik ook doe open koorden walsen met leven

Vrede danst jubelend met elkaar bezingt ieders glinstering in d' eigen ogen

Marianne Raemaekers (Uit: Vrije Vleugels. Mei 1994)

VENUS

I saw Your face with a glance of gold in the morning and I saw Your face with a glance of silver in the evening for You are the morning and evening star called Venus

Rising of the inner waters You are born in Your own Shell with a glance of gold in Your right eye and a glance of silver in Your left for You are the morning and evening star called Venus

Heaven and nature are Your kingdom You conquered all peace stays and everything is for You are the morning and evening star called VENUS

Marianne Raemaekers (From: Paradijsbewustzijn. June 1993)

ATHENA

Pallas Pallas Athena Grote Godin van wijsheid ,wetenschap bezinning en schone kunst leidt iedere ziel verleent elk Haar gunst

Oh, Zij heeft weet van smarten van onwetendheid en al van hetgeen de harten doet smachten van 's mensen's eindeloze wachten

Ja, Zij kent de mens deze Godin. Met de wijsheid van een uil en de ogen van een slang doorziet Zij makkelijk elke illusie weerlegt Zij vlot iedere ruzie

Zij, Heerseres van de eeuwige velden, waar universele wetten gelden, onderwijst de mens in Goddelijke Kennis, want liefdevolle Zelfkennis

Marianne Raemaekers (Uit: Paradijsbewustzijn: Juni1993)

         RAMAKRISHNA ECTSTATIC MYSTIC OF INDIA 

Oh,I cannot bear one day without Divine Love without the Name of my only-One

KALI KALI KALI !

Great Goddess of universal worth Mother of all Creator of Heaven and Earth

I looked at Your immeasurable eyes and cut my ties now I long for You like the wise

for I cannot bear one day without the Love of my Divine Beloved-One

KALI KALI OM KALI ! Sat Chit Ananda

Marianne Raemaekers (From: Paradijsbewustzijn. June 1993)

BODHISATTVA VAN LIEFDE

Moge Goddelijke Liefde ten bate komen van het leven Moge Mystiek het leven opnieuw omarmen Moge grote spirituele tradities het leven voorgoed omsluiten

Dan kan Ik rusten Dan kan Ik tevreden zijn Dan kan Ik mijn geliefde Nacht Zijn

Marianne Raemaekers (Uit: Paradijsbewustzijn. Juni 1993)

          NEDERLANDSE HADEWIJCH: MYSTICA VAN LIEFDE

In Goddelijke Liefde verzonken ontmoet mijn hart Het Hart der harten vol van smarten dat wegneemt mijn geest gebiedend spreekt : Ik Ben altijd geweest

Ik kan niet werken noch bidden in kerken schrijven noch spreken of preken kan ik want

In Goddelijke Liefde verzonken ontmoet mijn hart Het Hart der harten in EEN overweldigende hartslag EEN overrompelende harteklop Een hartverscheurende veldslag

Ik kan niet werken noch bidden in kerken schrijven noch spreken of preken kan ik want

In Goddelijke Liefde verzonken ontmoet mijn hart Het Hart der harten nu voor eeuwig Een in Liefde zonder smarten

Marianne Raemaekers (Uit: Paradijsbewustzijn. Juni 1993)

          DERVISH DANCERS OF WHIRLING LOVE 

A white dancer of Love I am a true Lover of Allah-Allah-Allah The only beat in my heart The only need in my soul The one and only start

A whirling whirling Mevlevi I am a turning turning Tevellu for wherever I turn and whirl I see the face of God like mystics do

A bowing head I am an enchanting beauty whirling turning in trance till The sweetest sensation The Divine Embrace kisses me with everlasting grace

A white dancer of Love I am a true Lover of Allah The only beat in my heart The only need in my soul The one and only start

Marianne Raemaekers (From: Paradijsbewustzijn. June 1993)

GELUK EN GEZONDHEID

Geluk is totale Positiviteit naar lichaam, ziel en geest

pijn, lijden, het kwaad zijn slechts halve "waarheden" die wijzelf voor of als de realiteit aanzien

DAT ZIJN ZIJ NIET !

Zij zijn niet De Volledig en Absolute Werkelijkheid.

Het Enig Werkelijke is Geluk Het Enig Waarachtige is Gezondheid Het Ene Ware is Liefde

Mogen wij allen leren leven vanuit deze uitsluitend Absolute Staat van Geluksbewustzijn

Marianne Raemaekers (Uit: Paradijsbewustzijn. Juni 1993)

EEN ENKEL WOORD

Het Eeuwige beleven in vergankelijkheid, verademing in benauwdheid van hart, geeft ruimte aan eindigheid.

Marianne Raemaekers (Uit: Vrije Vleugels, mei 1994)

OM

ik hou van U met hart en ziel hou ik van U

ik voel wat U wilt dat ik voel ik denk wat U wilt dat ik denk ik wil wat U wilt dat ik wil ik doe wat U wilt dat ik doe Alles in Liefde voor U Alles in overgave aan U Alles in wijsheid voor U want U bent mijn Oorsprong mijn waarachtig Gezicht mijn leeg Gezicht mijn Al mij

Marianne Raemaekers (Uit: Paradijsbewustzijn, Juni 1993)

HEELAL-HART

Hart der Harten Grond van Al zo’n hoge Liefde voor het Heel-Al

Hart der Harten Overal In en om alles heen buigt mijn hoofd vanzelf Liefde schijnt door mij heen

Hart der Harten in Liefde Een komt nader in Nadering Eeuwige Verademing

Marianne Raemaekers (Uit: Paradijsbewustzijn, Juni 1993)

Eén Geest

Eén Lichaam Eén Ziel Eén Geest Eén Liefde Eén Wijsheid Eén Kracht Eén Zuiverheid Eén Adem Eén Hartslag Eén hemel Eén Aarde

Eén Oorsprong Eén Geest

Marianne Raemaekers (Uit: Paradijsbewustzijn, Juni 1993)

ADEM VAN LICHT

Adem van Licht, wonderbare Levenslijn, Ben Ik in de Stilte der stilte van mijn Wezen

Adem van Licht voert gestaag stralende stromen door mijn ontzaggelijk Lichaam in gewichtsloos gewicht

Wie Ben Ik? Wat schouw Ik in Onmetelijkheid?

Een Kosmisch Lichaam der gevleugelde atoom Werkelijkheid. Een grandioze Adem-teug In zachte Oneindigheid.

Marianne Raemaekers (Uit: Vrije Vleugels, Mei 1994)

GEEN ANDER

Er is geen ander voor mij achter mij om mij heen de ander,het andere is niet wat het is, het is niet

Alleen het Zelf is

Marianne Raemaekers (Uit: Vrije Vleugels, Mei 1994)